Privacyverklaring


Meer Muziek B.V.


(handelend onder de naam Thrills Music & Sound)


De Werf 7d

3632 AEĀ  Loenen aan de Vecht

06 - 55 150 143

studio@thrills.nl

KvK-nummer: 30164671

BTW-nummer: NL809098878B01


Thrills Music & Sound verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:


- Bedrijfsnaam

- Voornaam en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Thrills Music & Sound verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Afhandeling van betalingen

- Om u te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

- Wij verwerken ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar studio@thrills.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Wij willen u er verder op wijzen dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via studio@thrills.nl.

Thrills Music & Sound